زن صیغه ای برای دو مرد دردسر ساز شد


مردي که شوهر سابق زن صيغه اي اش را با يک پيامک صوري به محل قرار کشانده و پس از کتک کاري او با ۳تن از دوستانش، پيکر نيمه جان وي را در يک خانه متروکه به آتش کشيده بود، در اعترا?اتي تکان دهنده از راز اين جنايت پرده برداشت و گ?ت: از ارتکاب قتل پشيمان نيستم!

به گزارش سرویس حوادث آوا خبر، عصر بيست و چهارم ?روردين، چوپاني در تماس با پليس ۱۱۰، از وجود جسد سوخته مردي داخل يک خانه متروکه در بالاي تپه معرو? به حصار از توابع منطقه تبادکان مشهد خبر داد. مأموران کلانتري هلالي مشهد نيز با تأييد اين خبر، مراتب را به قاضي موحدي راد (قاضي ويژه قتل عمد در زمان حادثه) اطلاع دادند و بدين ترتيب با حضور مقام قضايي در محل کش? جسد، بررسي ها در اين باره آغاز شد.

 

جسد نيمه سوخته داخل اتاقک کوچکي شبيه حمام در خانه متروکه بالاي تپه ا?تاده بود که انگشتري نيز در دست داشت. به دستور مقام قضايي تلاش کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي براي شناسايي هويت مقتول در حالي آغاز شد که آنان در اولين شاخه از تحقيقات پليسي به بررسي پرونده هاي ا?راد ?قداني پرداختند که مشخص شد ۲روز قبل خانواده ?ردي به نام «گ» که مشخصات وي با جسد کش? شده مطابقت داشت، طي گزارشي به پليس اعلام کردند مرد ۴۰ساله نيمه شب در پي يک تماس تل?ني از منزل خارج شده و ديگر بازنگشته است.

 

با شناسايي هويت مقتول و به دستور سرهنگ کارآگاه حسين بيدمشکي (رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي)، گروهي از کارآگاهان عمليات دستگيري عامل يا عاملان اين جنايت را با توجه به سرنخ هاي موجود در دستور کار قرار دادند تا اين که سرنخ آخرين تماس به زن ۳۶ساله اي به نام «م» رسيد.اين زن هنگام بازجويي وقتي مقابل اسناد انکارناپذير قرار گر?ت، گ?ت: همسرم به همراه ۳تن از دوستانش «گ» را سوار خودرو کردند و او را در منطقه تبادکان به قتل رساندند.

 

در پي اعترا?ات اين زن، همسر ۴۱ساله وي نيز به همراه ۳متهم ديگر اين پرونده در چند عمليات جداگانه دستگير شدند و به ارتکاب قتل هولناک مرد ۴۰ساله اعترا? کردند. اين گزارش حاکي است: ساعت ۷ صبح روز گذشته متهمان اين پرونده جنايي در حضور قاضي علي اکبر ص?ائيان که ادامه رسيدگي به اين پرونده جنايي را به عهده گر?ته بود، به بازسازي صحنه قتل پرداختند.

 

در آغاز بازسازي صحنه قتل ابتدا کارآگاه سلطانيان (ا?سر پرونده) به تشريح خلاصه اي از ماجراي اين جنايت و چگونگي دستگيري متهمان پرداخت و سپس زن ۳۶ساله مقابل دوربين قوه قضاييه قرار گر?ت و با ت?هيم مواد قانوني از سوي قاضي ص?ائيان که بيان کرد مواظب اظهارات خود باشد و حقيقت موضوع را بيان کند، گ?ت: من قبلا در عقد موقت «گ» (مقتول) بودم اما وقتي او به جرمي دستگير و روانه زندان شد من هم با سپري شدن مدت عقد موقت، صيغه ?رد ديگري به نام «ر» شدم و به زندگي ام ادامه دادم اما وقتي «گ» از زندان آزاد شد، با ارسال پيامک هايي از من تقاضا مي کرد که دوباره با او ازدواج کنم اما من به او مي گ?تم که شوهر دارم و نبايد مزاحم من شود!

 

اين در حالي بود که «گ» دست بردار نبود و مدام برايم پيامک مي ?رستاد تا اين که شبي همسرم پيامک او را ديد. آن شب به «ر» گ?تم من خودم موضوع را حل مي کنم که ديگر مزاحم من نشود ولي همسرم همان نيمه شب پيامکي را با گوشي من در پاسخ به او ارسال کرد و از «گ» خواست براي ديدار به ابتداي خيابان پنجتن بيايد. همسرم سپس با ۳تن از دوستانش تماس گر?ت و از آن ها خواست تا سر قرار بيايند.

 

او مرا وادار کرد تا سوار پرايد شوم و با هم به ابتداي پنجتن برويم. وقتي «گ» به طر? من آمد خيلي سعي کردم با اشاره به او ب?همانم که ?رار کند ولي او متوجه نشد؛ در همين زمان همسرم و دوستانش او را با کتک کاري داخل خودرو انداختند و او را به خانه متروکه بالاي تپه بردند. در آن جا هم او را خيلي کتک زدند و رها کردند. اما همان شب همسرم دوباره به خانه متروکه ر?ت و در بازگشت ?يلمي را که با گوشي همراهش گر?ته بود به من نشان داد که او را (مقتول) در حال سوختن نشان مي داد و  گ?ت اين عاقبت کسي است که با او ارتباط داشته باشي!

 

اين گزارش حاکي است: در ادامه بازسازي صحنه قتل، «ر» متهم اصلي پرونده نيز در حالي که عنوان مي کرد از ارتکاب قتل پشيمان نيست، به قاضي شعبه ۸۰۸ دادسراي مشهد گ?ت: آن شب بعد از ديدن پيامک، «گ» را سر قرار کشاندم و او را با خودرو به خانه متروکه برديم و آن قدر کتک زديم که ?کر کردم ديگر مرده است اما وقتي بازگشتيم با خودم انديشيدم که شايد او هنوز زنده باشد و چون ما را شناخته است به پليس لو بدهد به همين خاطر دوباره به تنهايي سوار پرايد شدم و به خانه متروکه ر?تم.

 

او هنوز زنده بود اما رمقي در بدن نداشت و نمي توانست حرکت کند. آن شب ۴ليتري بنزين را از خودرو برداشتم و مقداري روي پيکر نيمه جانش ريختم و بقيه را هم به صورت خطي روي زمين ريختم و کبريت را کشيدم تا شعله هاي آتش به بدن «گ» رسيد. سپس از آن جا ?رار کردم و به منزلم آمدم تا اين که توسط پليس دستگير شدم.

 

۳ همدست جوان «ر» نيز که از کرده خود بسيار نادم بودند، به قاضي ص?ائيان گ?تند: وقتي «ر» با ما تماس گر?ت، گ?ت يک مسئله ناموسي است و شما براي دعوا بياييد، اما وقتي آن مرد ۴۰ساله را کتک مي زديم او صيغه نامه اش را بيرون آورد و گ?ت اين خانم، همسر من بود! ما با ديدن اين مدرک پشيمان شديم ولي با اصرار «ر» او را به خانه متروکه برديم و به شدت با چوب کتک زديم. بنابراين گزارش، پس از اعترا?ات متهم، مقام قضايي دستور پايان بازسازي صحنه قتل راصادر کرد و متهمان براي سير مراحل قانوني در اختيار کارآگاهان قرار گر?تند.

آمار و اطلاعات
: اخبار امروز 190 :تعداد کل خبرها 680765 :تعداد کل بازدیدها 178132 :تعداد افراد آنلاین 3
صفحه اصلی       تبلیغات در سایت       درباره ما       تماس با ما      
طراحی :مجید امانی